Ceník firmy V-SERVIS

Čištění kanalizace

Čištění motorovou frézou

 
Do 10 metrů 1400,- Kč
Každý další metr 140,- Kč
   

Čištění tlakovou vodou

 
Do 10 metrů 1400,- Kč
Každý další metr 140,- Kč
   

Frézování kanalizace vodní
nebo řetězovou frézou

 
1 metr 160,- až 250,- Kč
Cena dle druhu frézovaného materiálu, průměru
a počtu metrů
   

Kamerový průzkum

 
Záznam na DVD 350,- Kč
Revizní zpráva 350,- Kč
   

Kamera REVI 100

 
Do 10 metrů 1000,- Kč
Každý další metr 100,- Kč
   

Kamera REVI 250

 
Do 10 metrů 1000,- Kč
Každý další metr 100,- Kč
   

Kamera ROBOT

 
1 metr 40,- až 140,- Kč
Cena záleží na průměru potrubí a celkové délce prohlídky,
cenová kalkulace bude provedena individuálně
 
   

Práce technika

 
1 technik / 1 hod  
Všední den 290,- Kč
Víkendy + svátky 650,- Kč
   

Doprava

 
Praha - pracovní den 490,- Kč
Praha - víkendy + svátky 1650,- Kč
Mimo Prahu (započítává se cesta tam i zpět) 14,- Kč/km
Mimo Prahu - víkendy + svátky (započítává se cesta tam i zpět) 18,- Kč/km
   

Trasování

 
Dle rozsahu 1500,- až 2000,-Kč
Pro větší zakázky bude cenová nabídka vypracována individuálně  
   

Demontáž + zpětná montáž sanity

 
Kus 180,- Kč
   

Odvoz fekálií

 

Cisterna SCANIA 12 m3

 
Doprava 39,- Kč/km
Množství 180,- Kč/m3
Čas 1000,- Kč/hod 

Fekální nástavba - přívěs MINI  

  • Objem cca 1200 l  
  • Minimální výška průjezdu: 210 metrů (např. u podzemních garáží)  
  • Cena po domluvě s dispečerem  

Při větší zakázce (nebo pravidelně se opakující) bude poskytnuta sleva ve výši 10 - 20 % dle rozsahu provedených prací. Přesnou kalkulaci vám zhotovíme na místě.

Při běžném číštění kanalizace neúčtujeme hodinovou sazbu technika, pouze dopravu a metry. Také neúčtujeme "opakované" čištění kanalizace - tzn. opakované čištění v jednom zásahu.

Rádi vyhotovíme cenovou nabídku dle Vašich konkrétních požadavků.

Uvedené ceny jsou bez DPH.