Další služby

Čištění přečerpávacích jímek + montáž čerpadel

Frézování kanalizace kanalizačním robotem

Video z frézování kanalizace

Kompletní montáž vsakovací galerie na dešťovou vodu

Montáž gaigrů

Montáž jímek

Montáž kanalizačních poklopů

Montáž navrtávacích čistících kusů

Montáž vtoku na dešťovou vodu

Motáž ekodrenu

Motáž zpětné klapky

Práce minisacím zařízením

Výměna kanalizace