Kamerový průzkumKamerový průzkum, technik s robotickou kamerou

Kamerový průzkum umožňuje revizi zacpaných či poškozených kanalizací všech druhů profilů. Průzkum je také schopný zjistit trasu kanalizace a celkový stav kanalizace nebo umožňuje zjištění velikostí nalezených trhlin, velikost spádu potrubí a podobně.

Kamerový průzkum musí být proveden při návrhu rekonstrukce a oprav stávající kanalizace a to osobou oprávněnou k tomuto úkonu.

Obraťte se proto na naše odborníky z V-SERVIS.

Systém pro kamerové průzkumy

Používáme speciální kamerový systém, jehož součástí je posuvná kamera zachycující stav potrubí. Průzkum provedený vhodným kamerovým systémem je díky svému pracovnímu rozsahu možno použít ve stavebním průmyslu, ale také v domovních instalacích. 

Jaké používáme zařízení pro průzkum kanalizace

Dnes již nemusíte rozsáhle vyhledávat postupně části ucpaného potrubí a díky moderním zařízením prohlédnout celou délku kanalizace bez jakýchkoli komplikací a stavebních úprav.

Používaná zařízení pro průzkum jsou:

  • REVI 250 fa. IBOS
  • REVI 100 fa. IBOS

Použití zařízení pro kamerový průzkum:

  • Monitorování kanalizace od DN 40 mm po stoky průměr 1200 mm
  • Prohlídky kamerou – světlíky, komíny
  • Klimatizace
  • Zjišťování závad na potrubí

Potřebujete prozkoumat kanalizaci?

Logo fy V-servis 1.​Obraťte se na odborníky z V-SERVISU

Můžete nás kontaktovat v kteroukoli denní i noční dobu. 
Naše služby poskytujeme nonstop!

Dejte na zkušené specialisty, kteří Vám odborně vyšetří potrubí či kanalizaci. V-SERVIS provádí čištění odpadů a opravy kanalizací po celé Praze a okolí.

Servis nejen pro kamerový průzkum pokrývá náš V-SERVIS z pěti míst strategicky rozmístěných po celé Praze tak, abychom se k Vašim odpadům dostali co nejdříve.

Naším cílem je poskytovat Vám rychlé a kvalitní služby nejen v oblasti kamerového průzkumu, čištění odpadů a kanalizace.

 

Ukázky z kamerového průzkumu