Vložkování kanalizace

Bezvýkopové opravy kanalizace provádíme dvěma způsoby:

1. Krátkou opravnou sanační vložkou od DN 70mm - 800mm. Tato technologie je vhodná pro lokální opravu kanalizace např.rozevření v hrdle nebo krátké praskliny na kameninovém případně provrtaném potrubí.

2. Oprava dlouhým sanačním rukávcem DN 50-800mm. Tato technologie je vhodná při opravě dlouhých úseků kanalizace např. při úniku vody přes hrdlové spoje kameniny, dlouhé praskliny nebo zborcené stěny potrubí. Vzhledem k individuálnosti zakázek je cenová nabídka zpracována dle konkrétní potřeby po provedení kamerové zkoušky.

Obě technologie lze použít v těchto případech:

  •  na dešťovou a splaškovou kanalizaci jak ležatou tak svislou (kruhové i vejčité tvary)
  •  potrubí bazénů
  •  lze aplikovat na plastové, kameninové, betonové i litinové potrubí

Výhody bezvýkopových oprav:

  • žádné výkopové práce (sedání zeminy po výkopu)
  • značná úspora času oproti výkopu
  • finanční úspora
  • bezhlučnost, čistota
  • nehrozí porušení jiného potrubí nebo kabelů jako při výkopových pracích
  • výrobce materiálu pro vložkování udává prodloužení životnosti potrubí o 50-80 let
  • kamerová zkouška po opravě včetně záznamu na DVD je zdarma

Vložkování rukávcem

Vložkování krátkou sanační vložkou

Videa